rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1415631/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1416554/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1363198/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1357218/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1382971/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrba+zabljak+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1372552/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1368545/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1410480/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1050,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1406240/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .

rotaciona kosacica Kowalski 1,65m zahvata

 

1000,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1389067/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine

Zahvat 1,65m , dva diska sa po tri no弔a, limena za分tita ,cerada. Garancija 24 meseca. Suvencionisani krediti 36 meseci , kamata... ZELENA LINIJA .