Setvospremaci Lion zahvata od 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1321583/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

setvospremaci Lion Zmaj zahvata od 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1306383/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1332991/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata od 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1327032/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1376136/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1372543/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1368541/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1410448/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1406189/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .

Setvospremaci Lion zahvata 3,7m do 6,1m

 

2760,00 EUR
http://poljoprivredni.oglasi.rs/oglas/1351133/prikljucneistacionarnemasineprikolicekrunjacimesaone+vrbas+prikljucne+masine+zmaj

-Cuva prirodnu strukturu zemlje -Razmak izmedju S opruga je 10 cm i omogucava finu obradu i sitnjenje zemlje i pripremu za setvu ... ZELENA LINIJA .