Novi Sad Automehaničari, električari

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1414189/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+elektricari

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez: automehaničari, električari i auto gas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, električari

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1418817/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+elektricari

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez: automehaničari, električari i auto gas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, električari

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1411483/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+elektricari

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez: automehaničari, električari i auto gas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, autoelektričari...

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1262026/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+autoelektricari

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez, automehaničari, autoelektričari i autogas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, autoelektričari...

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1266477/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+autoelektricari

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez, automehaničari, autoelektričari i autogas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, autoelektričari, autogas

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1311786/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+autoelektricari+autogas

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez, automehaničari, autoelektričari i autogas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari,autoelektričari, autogas servis

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1306841/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicariautoelektricari+autogas+radic+auto+gas

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez, automehaničari, autoelektričari i autogas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, autoelektričari, autogas

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1314767/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+autoelektricari+autogas+serviseri

Autoservisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez, automehaničari, autoelektričari i autogas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, autoelektričari...

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1377692/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+autoelektricari+i+autogas+serviseri

Auto servisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez, automehaničari, autoelektričari i autogas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .

Novi Sad Automehaničari, autoelektričari...

 

EUR
http://posao.oglasi.rs/oglas/1380739/autoindustrijasaobracaj+novi+sad+automehanicari+autoelektricari

Auto servisu potrebno više majstora sa iskustvom i bez, automehaničari, autoelektričari i autogas serviseri. Tel. 063/532-209 Oglas .